אני וחמורי נאכל מאבוס אחד? – פרשת תרומה תצוה תשעב

השיעור בירושלים, פרשת תרומה תצוה תשעב. האזנה