החמור המיוחד. פרשת שמות תשעב

השיעור בירושלים, פרשת שמות תשעב. האזנה / משמר חלק ג'