כי גרים ותושבים אתם עמדי. פרשת וארא תשעב

השיעור בירושלים, פרשת וארא תשעב. האזנהקריאה / משמר חלק א, חלק ב'