כי תצא תשעא – איש לרעהו ומתנות לאביונים

השיעור בירושלים, פרשת כי תצא תשעא. האזנהקריאה