כי תשא תשעב

השיעור בירושלים, פרשת כי תשא תשעב. האזנהקריאה