שופטים תשעא – אינה לידו ושמתי לך

השיעור בירושלים, פרשת שופטים תשעא. האזנהקריאה