ההיפוך הגדול – ראה תשעב

השיעור בירושלים, פרשת ראה תשעב. האזנה  / קריאה