מאמר אני לדודי ודודי לי, חלק א

השיעור במגדל, אלול תשעב. האזנה