אברהם כמובילם של בני חם. תשעג

השיעור בירושלים, פרשת לך לך תשעג. האזנה