והאמין בה'… – אברהם, ראש למאמינים. וירא תשעג

השיעור בירושלים פרשת וירא, תשעג. האזנה