שני סבים – בין יצחק ללבן. תולדות תשעג

השיעור בירושלים, פרשת תולדות תשעג. האזנה