פרקי אבות, פרק ה משנה ה. תשעג

פרקי אבות, פרק ה משנה ה. תשעג. 
השיעור בחצור תשעג.