קטונתי – כדאי אני. וישלח תשעג

השיעור בירושלים, פרשת וישלח תשעג. האזנה