פרקי אבות פרק ה משנה ח. תשעג

פרקי אבות פרק ה משנה ח, תשעג. האזנה
השיעור בחצור