רשע ושאינו יודע לשאול. בשלח תשעג

השיעור בירושלים, פרשת בשלח תשעג. האזנה