פורים תשסח

לימוד מגילת אסתר תשסח

1. ניגון

2. שיעור 1

3. שיעור 2

4. ניגון

5. שיעור 3

6. ניגון

7. שיעור 4

8. ניגון

9. שיעור 5

10.שיעור 6

11. שיעור 7

12. שיעור 8

13. שיעור 9

14. שיעור 10

15. שיעור 11

16. ניגון

17.שיעור 12

18. שיעור 13

19. שיעור 14

20. שיעור 15

21. שיעור 16

22. שיעור 17

הורדת כל השיעורים בקובץ אחד