פרשת כי תשא. מגדל תשעג

השיעור במגדל, פרשת כי תשא, שבת פרה תשעג. האזנה