רביעי של פסח, עיקרו של חג

השיעור בירושלים, פרשת ויקרא תשעג. האזנה