פרקי אבות פרק ה משנה יז. תשעג

פרקי אבות, פרק ה משנה יז, תשעג. האזנה.
השיעור בחצור, תשעג.