שביעי של פסח: דבר אל בני ישראל ויסעו. תשעג

השיעור בירושלים, פרשת שמיני תשעג. האזנה