חודש אייר – אחריך נרוצה. תשעג

השיעור בירושלים, פרשת אחרי קדושים, ה' באייר תשעג. האזנה