שבועות ומגילת רות. תשע

1 הקדמה חלק א'

הקדמה חלק ב'

3 רות חלק א

4 רות חלק ב

5 רות חלק ג

6 רות חלק ד

7 רות חלק ה

8 רות חלק ו

9 רות חלק ז

10 רות חלק ח

11 רות חלק ט