במדבר – הנה מקום איתי. תשעג

השיעור בירושלים, פרשת במדבר תשעג. האזנה.