פרקי אבות פרק ה משנה כד. תשעג

 

פרקי אבות, פרק ה משנה כד. האזנה