אספה לי שבעים איש מזקני ישראל. תשעג

השיעור בירושלים, פרשת שלח, תשעג. האזנה / קריאה