ויהס כלב את העם אל משה

השיעור בירושלים, פרשת קרח תשעג. האזנה

השיעור לע"נ יצחק יעקב בן חיים צבי סינוביץ ז"ל