התוועדות מוצאי שושן פורים

התוועדות עם הרב אלון במוצאי שושן פורים בירושלים עיה"ק