פרשת קדושים ופרק יט בתוכה

השיעור במגדל, פרשת קדושים תשעד. האזנה