רבי שמעון, זה השולחן אשר לפני ה'

השיעור בירושלים, פרשת בחוקותי תשעד. האזנה  / קריאה