בחוקותי ולג בעומר

השיעור במגדל, פרשת בחוקותי תשעד. האזנה