החודש השלישי – לשבת מברכין של סיון

השיעור במגדל, פרשת במדבר תשעד. האזנה / קריאה