אהבה, מחלוקת וירושלים

השיעור בירושלים, פרשת נשא תשעד. האזנה קריאה