ראש חודש סיון ושלמה המלך

חלקו הראשון של השיעור במגדל,פרשת נשא תשעד. האזנה

לחלק השני הקישו כאן