ניתאי הארבלי ואל תתייאש מן הפורענות

חלקו השני של השיעור במגדל,פרשת בהעלותך תשעד. האזנה

לחלק הראשון הקישו כאן. לסיכום השיעור עברו לשיעור שהועבר בירושלים