ארץ זבת חלב ודבש

השיעור במגדל, פרשת קרח תשעד. האזנה