רך כקנה וכתיבת אות בספר תורה

השיעור במגדל, פרשת בלק תשעד. האזנה