מוצאיהם למסעיהם ומסעיהם למוצאיהם

השיעור בירושלים, פרשת מטות תשעד. האזנה