הפטרת מטות, ירמיהו ומקל שקד ואקטואליה ממשית

השיעור במגדל, פרשת מטות תשעד. האזנה