ייתי ואזכי דאיתיב בטולא דכופיתא דחמריה

השיעור בירושלים, פרשת דברים תשעד. האזנה / קריאה