הקורא בנעימה ושונה בזמרה

השיעור במגדל, פרשת ואתחנן תשעד. האזנה