אגרת הקודש פרק יא

השיעור במגדל, פרשת כי תצא תשעד. האזנה