את ה׳ האמרת היום

השיעור בכפר סבא, פרשת כי תבא תשעד. האזנה