מקרא בכורים כהכנה לראש השנה

השיעור בכפר סבא, פרשת כי תבא תשעד. האזנה