יום הכפורים בסיביר

השיעור במגדל, ערב יום הכפורים תשעה. האזנה

סיפור של ר' שלמה קרליבך על יום הכפורים בסיביר