במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד

מלווה מלכה בכפר סבא, מוצאי שבת חיי שרה תשעה. האזנה