עבר הנהר, שפת הנהר והשלשלת

השיעור בירושלים, פרשת תולדות תשעה. האזנה