רמבם יומי – כו כסלו תשעה. חלק שני

השיעור במגדל, כו כסלו תשעה. האזנה