היום בפרשה – שני של ויגש תשעה

לימוד פרשת ויגש תשעה. שני בפרשה. האזנה