היום בפרשה – שלישי של ויגש תשעה

לימוד פרשת ויגש תשעה. שלישי בפרשה. האזנה