היום בפרשה – רביעי של ויגש תשעה

לימוד פרשת ויגש תשעה. רביעי בפרשה. האזנה